Privacy beleid & algemene voorwaarden

Privacybeleid & algemene voorwaarden

Privacy statement

 1. YOGANINA verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Statement lees je er meer over.
 2. Bedrijf omschrijving. De bedrijfsactiviteiten van YOGANINA bestaan uit het verzorgen van yogalessen, mindfulness trainingen en andere soortgelijke workshops en trainingen. Nina Allaries is eigenaar en contactpersoon van dit bedrijf. De activiteiten vinden plaats op De Lekerweg 34 in Wijdenes. Het KvK nummer is 53524160.
 3. Doel gegevens. YOGANINA behandelt je persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. We verzamelen persoonsgegevens via het abonneren op de YOGANINA-nieuwsbrief, dit doen we via de aanmeldpagina voor de nieuwsbrief op onze website (yoganina.eu). Deze gegevens worden opgeslagen in onze database van Mailchimp. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld bij aanmelding voor en bezoek aan YOGANINA evenementen en activiteiten; dit doen we via ons online aanmeldsysteem Momoyoga. Tot slot worden er persoonsgegevens verzameld wanneer je een bestelling plaatst via onze webshop. Je gegevens worden verwerkt ten behoeve van het versturen van pakketten, onze administratie en daar waar nodig voor het contact leggen omtrent evenementen waarvoor je je hebt aangemeld (voor bijvoorbeeld praktische informatie of in geval van wijziging of annulering). De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van YOGANINA dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door YOGANINA hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@yoganina.eu of YOGANINA, Lekerweg 34, 1608MD, Wijdenes. Vermeld in je verzoek duidelijk je voor- en achternaam. YOGANINA verstrekt uiteraard geen persoonsgegevens aan derden.
 4. Google Analytics. Ook Google Analytics verzamelt gegevens, zij het anoniem. Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website kunnen wij gebruik maken van de door Google Analytics verzamelde gegevens. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan kunnen aan ons worden verstrekt, om zo inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Googleen het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.
 5. Ontvangers gegevens.Je persoonsgegevens kunnen worden bekeken door de eigenaar en docenten van YOGANINA. Ze staan opgeslagen in ons online aanmeldsysteem, Momoyoga, waarin de administratie wordt gevoerd voor alle lessen en andere evenementen die YOGANINA organiseert. Daarnaast staan je gegevens in onze database van Mailchimp, waarmee we onze nieuwsbrieven versturen. Wanneer je via email contact met ons opneemt zullen je gegevens ook terechtkomen op de mailserver van onze webhost, Jent Hosting.
 6. Opslag periode.Je persoonsgegevens worden opgeslagen totdat je expliciet een verzoek stuurt voor uitschrijving van de nieuwsbrief.
 7.  
  1. Je kunt op ieder moment de bij ons bekende persoonsgegevens bij ons opvragen.
  1. Wanneer je gegevens fout bij ons zijn doorgegeven, veranderd of fout verwerkt, zullen we deze aanpassen wanneer je daar om vraagt.
  1. Wanneer je een klacht wil indienen, dan kan dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  1. Wanneer je besluit over te stappen naar een andere yogastudio, dan zullen we desgewenst (dus alleen wanneer je daar expliciet om vraagt) je gegevens overdragen aan de nieuwe yogastudio.
  1. Wanneer je aangeeft dat je niet meer wil dat we je gegevens gebruiken, zullen per direct stoppen van het gebruik van de bij ons opgeslagen gegevens.
 8. Verplichte gegevens.Je hoeft natuurlijk geen gegevens achter te laten op onze website, maar zonder e-mailadres kunnen wij je ook geen nieuwsbrief versturen. Hetzelfde geldt voor onze webshop: wanneer je een bestelling plaatst kunnen we geen pakket versturen wanneer je adres niet bij ons bekend is. Wanneer je je aanmeld voor lessen of evenementen die we organiseren hebben we contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) nodig om je op de hoogte te brengen van praktische informatie rondom het evenement en/of eventuele wijzigingen of annulering.
 9. YOGANINA heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de softwaresystemen die we gebruiken te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Algemene voorwaarden YOGANINA

 1. Begrippen

1.1 YOGANINA: YOGANINA is gevestigd te Wijdenes aan Lekerweg 34 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 53.52.41.60.

1.2 Student: degene die (privé) yoga les(sen), workshop(s) en/of training(en) volgt c.q. wenst te volgen bij YOGANINA.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze door YOGANINA gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YOGANINA, www.yoganina.eu.

1.4 Yogales: een bij YOGANINA te geven of gegeven yogales.

1.5 Workshop: een bij YOGANINA te geven of gegeven yoga- en/of meditatie- (of –aanverwante) workshop.

1.6 Training: een bij YOGANINA te geven of gegeven yoga- en/of meditatie- (of –aanverwante) training.

1.7 Website: de website van YOGANINA: www.yoganina.eu.

1.8 Webshop: het deel van de website van YOGANINA (www.yoganina.eu), waarop yoga- en meditatie gerelateerde artikelen worden aangeboden.

1.9 Shop: het deel in de studio, gevestigd aan Lekerweg 34, waar fysiek yoga- en meditatie gerelateerde artikelen worden aangeboden.

 • Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle yogalessen, workshops, trainingen & aankopen, zowel in de Shop als in de Webshop, van en bij YOGANINA en , voorzover van toepassing, op alle abonnementsvormen, leskaarten, losse lessen & privé lessen van en bij YOGANINA.

2.2 Door deelname aan een Yogales, Workshop of Training verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tevens verklaart men zich door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.3 YOGANINA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 • Abonnementen, leskaarten & losse lessen

3.1 Studenten kunnen Yogalessen volgen op basis van een leskaart. Tevens zijn losse lessen beschikbaar.

3.2 Een leskaart kan worden gebruikt vanaf het moment dat YOGANINA het verschuldigde lesgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 YOGANINA geeft de volgende leskaarten uit, ter keuze van de Student:

Introductie pakket

Deze kaart geeft recht op 3 Yogalessen en is éénmalig aan te schaffen door nieuwe Studenten (dus Studenten die nog nooit een les bij YOGANINA hebben gevolgd). De lessen dienen binnen 1 maand gebruikt te worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via de Website van YOGANINA.

Leskaart intensive
Deze kaart geeft recht op 10 Yogalessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden (met uitzondering van de periode waarin de zomervakantie voor basisscholen valt). Na deze 3 maanden vervallen de niet gebruikte lessen automatisch. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via de Website van YOGANINA.

Leskaart extended
Deze kaart geeft recht op 10 Yogalessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden (met uitzondering van de periode waarin de zomervakantie voor basisscholen valt). Na deze 4 maanden vervallen de niet gebruikte lessen automatisch. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via de Website van YOGANINA.

Losse les
Losse lessen worden voorafgaand aan de les betaald, contant of via de Website van YOGANINA.

3.4 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

3.5 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Anders dan genoemd in art. 8.2 kunnen leskaarten tussentijds niet worden verlengd of stopgezet. YOGANINA verleent geen restitutie op leskaarten.

3.6 Voor het volgen van privé yoga lessen biedt YOGANINA losse privé Lessen aan. Een losse privé Les duurt 60 minuten.

3.7 In en rondom de studio moeten alle Studenten zich altijd aan de YOGANINA huisregels, zoals vermeld op de Website, houden. YOGANINA behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals beschreven op de Website, niet naleven, de toegang tot YOGANINA te ontzeggen en het abonnement of de leskaart van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

 • Betaling en Prijswijziging

4.1 Een leskaart, introductie pakket en privé les moet voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, automatische incasso, in contanten of via de Website van YOGANINA, zoals aangegeven in art. 3.3 van dit document.

4.2 Een Student kan deelnemen aan een Workshop c.q. Training nadat deze zich vooraf bij YOGANINA daarvoor heeft ingeschreven en het cursusgeld heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.yoganina.eu. Een plaats in de Workshop c.q. Training is gegarandeerd nadat YOGANINA betaling van het cursusgeld heeft ontvangen.

4.3 Voor deelname aan een Workshop c.q. Training moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Training betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking, in contanten of via de Website van YOGANINA.

4.4 YOGANINA behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende abonnementen, leskaarten, introductiepakket, losse en privé les te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of via de nieuwsbrief.

 • Reserveren voor yoga lessen

5.1 Voor de Yogalessen bij YOGANINA kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde Yogales kan online kosteloos worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4 uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het aantal lessen van de toepasselijke leskaart worden afgeschreven. Indien er niet voldoende lessen op de toepasselijke leskaart staan, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan YOGANINA.

5.2 Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via email, sms of andere media.

5.3 Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je het nou net niet haalt, stuur dan even een sms- of what’s app bericht zodat we reservering vast houden.

 • Les- en workshop rooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. YOGANINA behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of via de nieuwsbrief.

6.2 YOGANINA behoudt zich het recht voor om een geplande Yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen of leskaarten of verlenging hiervan.

6.3 Gedurende het hele jaar zijn is er de mogelijkheid Yogalessen te volgen bij YOGANINA. YOGANINA behoudt zich het recht voor om op feestdagen de deuren te sluiten en tijdens schoolvakanties een aangepast rooster te voeren.

6.4 Het geldende Workshop & Trainings rooster staat altijd op de Website. YOGANINA behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen.

6.5 YOGANINA kan nooit worden verplicht Workshops of Trainingen te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

 • Beëindiging & opschorting abonnementen & leskaarten

8.1 De Student kan een lopend abonnement altijd beëindigen, met één maand opzegtermijn, de minimale contractduur respecterend. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

8.2 YOGANINA hanteert geen inschrijfgeld voor leskaarten en abonnementen, behalve indien een Student, na beëindiging van een Kwartaalabonnement binnen 3 maanden opnieuw een Kwartaalabonnement wil aangaan; dan zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.

8.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het abonnement of leskaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij YOGANINA en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@yoganina.eu.

 • Annulering Workshop of Training

9.1 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop- of Trainingsdatum kan de Student zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yoganina.eu.

9.2 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop of Training kan de Student zijn inschrijving annuleren, in welk geval het cursusgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

9.3 Indien de Student zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop of Training annuleert, wordt geen cursusgeld terugbetaald.

9.5 Indien de Student ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop of Training, wordt het reeds betaalde cursusgeld niet terugbetaald.

9.6 YOGANINA behoudt zich het recht voor een Workshop of Training te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.

9.2 YOGANINA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop of Training te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald cursusgeld gerestitueerd worden.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 YOGANINA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij YOGANINA.

10.2 YOGANINA werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een Yogales bij YOGANINA, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. YOGANINA biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met de Yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Indien je zwanger bent (ook, of juist, binnen de eerste drie maanden!!), een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yoga docent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Het wordt afgeraden tijdens de menstruatie omgekeerde houdingen te doen. Ook hier geldt: luister vooral naar je eigen lichaam.
 • Shop & Webshop

11.1 De prijzen van de artikelen in de Shop & Webshop zijn aangegeven  in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de aangegeven prijzen inbegrepen.

11.2 YOGANINA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in de Webshop. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. YOGANINA is te allen tijde bevoegd om orders met een onjuiste prijs niet uit te voeren.

11.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de periode dat de actie of aanbieding in de Shop of Website is weergegeven. Aanbiedingen gelden altijd alleen zolang de voorraad strekt. Zodra de prijs of aanbieding op de website is aangepast, kan de klant geen aanspraak meer maken op deze prijzen. Aanbiedingen gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Dit betekent dat als u een bestelling heeft geplaatst voor artikelen waar -nádat u uw bestelling heeft geplaatst- een aanbieding voor gaat gelden, dat u achteraf geen aanspraak kan maken op de actieprijs.

11.4 YOGANINA kan tussentijdse prijswijzigingen doorvoeren. Nadat een overeenkomst is aangegaan (en de bestelling is bevestigd) worden de prijzen in de order niet meer gewijzigd.

11.5 Na uw bestelling via de website ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven e-mail adres. Deze bevestiging heeft slechts ten doel om aan te geven dat YOGANINA de bestelling ontvangen heeft en geeft nog niet aan dat een overeenkomst tot stand gekomen is. De gegevens in de bevestiging zijn bindend op het moment dat de bestelling uitgeleverd zal worden. Als u in het bevestigingsbericht onjuistheden of onvolkomenheden vaststelt, dan dient u binnen 24 uur de juiste gegevens per e-mail op info@yoganina.eu aan ons door te geven.

11.6 Het bevestigingsbericht dat door YOGANINA wordt verstuurd, dient uitsluitend om weer te geven welke gegevens via de website geregistreerd zijn. Indien u echter na 24 uur geen bevestiging heeft ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen via info@yoganina.eu.

11.7 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door YOGANINA van de bestelling. YOGANINA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie bij de klant op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 48 uur onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant meegedeeld en een eventuele betaling wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald. Indien de klant na 48 uur na het plaatsen van de bestelling geen bericht heeft ontvangen dat de order niet geaccepteerd is, is in principe de overeenkomst tot stand gekomen. YOGANINA behoudt zich het recht voor om van deze bepaling af te wijken, indien zich na deze 48 uur omstandigheden voordoen die hiertoe aanleiding geven.

11.8 Betaling van de bestelling dient altijd geheel vooraf te geschieden. De bestelling wordt pas verzonden of kan pas worden afgehaald zodra de betaling volledig is voldaan. Betaling dient plaats te vinden via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Op dit moment kunt u kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit via overboeking per bank of giro.
b) Elektronische betaling via de Website www.yoganina.eu. De elektronische betaling wordt verzorgd door Optimal Payments.
c) Afhalen. Dan betaal je alleen het product en niet de verzendkosten. Betaling geschied contant of door middel van overboeking vooraf.

11.9 YOGANINA zal al het mogelijke doen om geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Na de ontvangst van uw betaling zal YOGANINA ernaar streven om de bestelling binnen 48 uur verder af te handelen. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. U hebt in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of telefonisch te annuleren. YOGANINA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. De orderbevestiging die u per e-mail ontvangt is hierin bindend.

11.10 Bestellingen worden in principe via TNT Post (PakketPost) verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem. Indien mogelijk kunnen bestellingen ook via de reguliere post (in een envelop) verstuurd worden. Ook kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op Lekerweg 34 in Wijdenes. Het is niet mogelijk zonder afspraak de winkel te bezoeken.

11.11 De leveringkosten zijn standaard € 6,75 t/m 10 kg, met uitzondering van de producten die worden opgehaald. Dus meer producten in 1 keer bestellen is voordeliger! Bij ruilen of retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant. Bij ruilen of retourneren worden de verzendkosten niet terug gestort.

11.12 De klant kan een bestelling annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail of telefonisch. Indien u reeds een betaling heeft gedaan voor een bestelling die u annuleert, dan zal YOGANINA het bedrag terug betalen. Hierbij streeft YOGANINA ernaar het bedrag binnen 48 uur terug te storten. Annulering van een bestelling die door YOGANINA reeds verstuurd is, wordt behandeld en afgewikkeld als een retour (zie artikel 11.13).

11.13 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bieden we u de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Ruilen en retourneren kan alleen nadat de klant de retour vooraf schriftelijk per e-mail bij YOGANINA heeft gemeld en nadat YOGANINA de retour per e-mail bevestigd heeft. De portokosten en het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden.
b) De te retourneren goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen en ongebruikt, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Het pakket dient op een degelijke manier verpakt verstuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
d) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of indien mogelijk eerder.
e) Goederen die gekocht zijn in de uitverkoop, kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

11.14 De artikelen die op de website wordt aangeboden zijn uit voorraad leverbaar, echter uitsluitend tot het niveau van de beschikbare voorraad. De beschikbare voorraad wordt in principe bij de bestelling weergegeven. Het kan echter voorkomen dat een artikel net uitverkocht is. U wordt hiervan door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft u het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien u al betaald heeft, zal YOGANINA in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

11.15 YOGANINA doet er alles aan om een perfect product en een goede service te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen aan info@yoganina.eu. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. Houdt u er rekening mee dat de kleuren van artikelen, zoals op de website getoond, in werkelijkheid kunnen afwijken.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Reacties zijn gesloten.